Mẫu sổ thăm lớp dự giờ và đánh giá tiết dạy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Trần Nam Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:46' 21-12-2009
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Thứ ngày tháng năm 200
Dự giờ giáo viên:............................................................. Dạy lớp:...................................
Môn: ............................ Bài dạy: .........................................................................................
Ghi chép hoạt động dạy học chủ yếu theo tiến trình bài dạy
Ghi chú
Lĩnh vực
Tiêu chí
Điểm l
Lĩnh vực
Tiêu chí
Điểm

Kiến thức
kỹ năng(6)
1.1. Đảm bảo chính xác, có hệ thống và trọng tâm
1.2. Nội dung đảm bảo tính giáo dục toàn diện
1.3. Nội dung dạy học phù hợp với mọi đối tượng
2-1.5-1.0-0.5
2-1.5-1.0-0.5
2-1.5-1.0-0.5
Thái độ
( 2điểm)
Tác phong sư phạm mẫu mực, tôn trọng, đối xử công bằng và có trách nhiệm
2-1.5-1.0-0.5

Kỹ năng
sư phạm (6)
2.1. Lựa chọn pp và hình thức tổ chức dạy
2.2. Tổ chức dh hợp lý: phát huy được tính t cực ht
2.3 giao tiếp trong dạy học
2-1.5-1.0-0.5
2-1.5-1.0-0.5
2-1.5-1.0-0.5
Hiệu quả
(6 điểm)
4.1. Tiến trình tự nhiên, hiệu quả
4.2. Học sinh tích cực chủ động
4.3. Học sinh nắm được kiến thức
2-1.5-1.0-0.5
2-1.5-1.0-0.5
2-1.5-1.0-0.5

Xếp loại chung:
Tổng điểm:

 phòng gd- đT Quỳnh lưu
Trường TIểU HọC ngọc sơn
Phiếu đánh giá giờ dạy giáo viên tiểu học
Họ và tên người dạyTrường TH Ngọc Sơn
Tên bài dạyMônLớp
Lĩnh vực
Tiêu chí
Các
mức điểm

I. Kiến thức
kỹ năng
(6 điểm)
1.1. Đảm bảo chính xác, có hệ thống và trọng tâm các yêu cầu về cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng theo mục tiêu bài học.
1.2. Nội dung đảm bảo tính giáo dục toàn diện về thái độ, nhận thức và thẩm mỹ; mở rộng cập nhật những hiểu biết gắn với cuộc sống xung quanh các em.
1.3. Nội dung dạy học phù hợp với mọi đối tượng; phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và các năng lực học tập khác của học sinh.
2-1.5-1.0-0.5

2-1.5-1.0-0.5

2-1.5-1.0-0.5

II. Kỹ năng
sư phạm
(6 điểm)
2.1. Lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc trưng môn học, loại bài học (Lý thuyết, luyện tập, thực hành….)
2.2. Tổ chức dạy học hợp lý: phát huy được tính tích cực học tập của mọi đối tượng; xử lý các tình huống sư phạm trong dạy học có tác dụng giáo dục; phân bố thời gian
 
Gửi ý kiến